خاصیت ACID در یک پایگاه داده

همان طور که در درس تراکنش چیست؟ توضیح دادیم، تراکنش یک مجموعه ای از عملیات مانند SELECT، UPDATE و… است که به صورت واحد دیده می شود. تراکنش ها در یک پایگاه داده بایستی از خاصیتی به اسم ACID پشتیبانی کنند. اگر تراکنشی در پایگاه از ACID پشتیبانی کند، منجر به دقت و جامعیت در پایگاه داده می شود. ACID مخفف سه کلمه Atomicity، Consistency، Isolation و Durability می باشد که به شرح تک تک این خاصیت های میپردازیم.

ادامه خواندن “خاصیت ACID در یک پایگاه داده”

تراکنش(Transaction) در پایگاه داده چیست؟

تراکنش ها تعاریف گوناگونی دارند. اما شاید یکی از بهترین و ساده ترین تعریف ها را وب سایت ماکروسافت ارائه داده باشد:

در پایگاه داده ها، تراکنش در واقع یک مجموعه ای از عملیات(مانند SELECT, UPDATE و…) است که مانند یک واحد منطقی عمل میکنند.

برای مثال فرض کنید، شما برای یک مهمانی آماده می شوید. یک برنامه ریزی ۳ ساعته برای مهمانی انجام می دهید که به این صورت است: ۱. به عابر بانک برم و مقداری پول بگیرم ۲. به فروشگاه بروم و مقداری مایحتاج خانه از فروشگاه بخرم ۳. به خانه برگردم و غذا را برای مهمان ها آماده کنم.

ادامه خواندن “تراکنش(Transaction) در پایگاه داده چیست؟”