دوره آشنایی با شبکه های عصبی(Neural Networks)

شبکه های عصبی یک از الگوریتم های بسیار پرکاربرد در حوزه داده کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است. این الگوریتم ها در پردازش زبان طبیعی، شناسایی تصاویر مانند شناسایی چهره، تشخیص صحت امضا یا تشخیص تقلب در تراکنش های بانکی کاربردهای فراوانی دارند.

در دوره آشنایی با شبکه های عصبی در این باوریم که بتوانیم شبکه های عصبی را به صورت ساده برای دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه شرح دهیم و آن ها را برای کاربردهای بعدی آماده کنیم.

ترتیب پیشنهادی خواندن دوره آشنایی با شبکه های عصبی به صورت زیر است:

درس اول آشنایی با شبکه های عصبی(Neural Networks)
درس دوم  تعریف پرسپترون و چگونگی یادگیری در شبکه های عصبی
درس سوم پرسپترون در شبکه عصبی چگونه یاد می گیرد؟
درس چهارم  پرسپترون چند لایه(Multi Layer Perceptron)
درس پنجم آشنایی بیشتر با توابع فعال سازی و تابع فعال سازی Sigmoid
درس ششم تابع ضرر در شبکه های عصبی
درس هفتم پس انتشار خطا در شبکه های عصبی
درس هشتم منظور از کاهش گرادیان در شبکه های عصبی چیست؟