درس آشنایی با ضد الگوها(Anti Patterns) در برنامه نویسی

اگر شما هم یک یا چند برنامه کاربردی(متوسط یا کمی بزرگ) نوشته باشید، حتما متوجه شده اید، که در برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار راه حل های مختلفی برای یک مسئله وجود دارد. بعضی از این راه حل ها، که در نگاه اول بسیار راه حل های هوشمندانه ای به نظر میرسند، ممکن است در نهایت به نتایج بدی منتج شوند. کدهای آشفته و تغییراتی که در آینده در نرم افزار بسیار سخت خواهد شد، تنها چند مورد از نتایج بد راه حل های ناخوب هستند.

ضد الگو ها یا همان Anti Patterns، به راهکارهایی برای حل مسائل برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار گفته می شود، که به طور قطع نتایج بدی را به همراه دارد. در این مجموعه درس سعی داریم با استفاده از منابع روز، به بررسی این ضد الگوهای نرم افزاری بپردازیم. منابع این درس بیشتر طبق سرفصل های sourcemaking و وب سایت Antipatterns انتخاب شده است.

ترتیب پیشنهادی این درس به صورت زیر است:

درس اول ضد الگو(Anti Pattern) در برنامه نویسی چیست؟
درس دوم ضد الگو BLOB در برنامه نویسی
درس سوم ضد الگو منقضی شدن پیوسته در برنامه نویسی
درس چهارم ضد الگو جریان گدازه ها(Lava Flow) در برنامه نویسی
درس پنجم  ضد الگو تجزیه تابعی(Functional Decomposition)