درس آشنایی با زبان های برنامه نویسی

در این درس بیشتر سعی داریم در مورد زبان های مختلف برنامه نویسی و کاربردهای غالب هر یک از آن ها سخن بگوییم. مقایسه زبان های برنامه نویسی مختلف، ساختار هر یک و امکاناتی که هر زبان برنامه نویسی به شما میدهد، یکی از اهداف این درس است.

» زبان برنامه نویسی پایتون چیست؟

» زبان برنامه نویسی Groovy چیست؟

» آشنایی با زبان R وکاربردهای آن

» زبان برنامه نویسی PHP چیست؟

» زبان برنامه نویسی جاوا چیست؟

» زبان برنامه نویسی سی شارپ #C چیست؟