تعریف تک نقطه خرابی(Single Point Of Failure)

تک نقطه خرابی یا نقطه تکی شکست(Single Point Of Failure) که به اختصار SPOF نام دارد به قسمتی از یک سیستم میگویند که اگر خراب شود، کل سیستم دچار مشکل و توقف می شود.

فرض کنید یک سازمان داریم که افراد مختلف در رده های مختلفی در آن کار میکنند. هر نامه ای که بخواهد از این سازمان ارسال شود، بایستی توسط مدیریت روابط عمومی امضا شده باشد و اگر این امضا پایین هر نامه نباشد، آن نامه هیچ وقت ارسال نمی شود. حال فرض کنید که مدیریت روابط عمومی یک هفته به مرخصی رفته باشد. پس طبق قانون هیچ نامه ای از این سازمان ارسال نمی شود چون امضا اون شرط اصلی ارسال نامه از طرف سازمان است. اینجاست که مدیریت روابط عمومی آن سازمان یک تک نقطه خرابی(SPOF) است.

برای حل اینکه مشکل فرض کنید، قانونی در سازمان گذاشته می شود که می گوید، اگر مدیر روابط عمومی به مرخصی رفته بود، کارشناس بخش روابط عمومی و یا مدیر فروش شرکت نیز می توانند نامه را امضا کنند. با این تغییر قانون، دیگر میتوان گفت که SPOF نخواهیم داشت(یا خیلی خیلی کمتر شده است)

در سیستم های کامپیوتری مخصوصا در سیستم های توزیع شده، این نکته اهمیت دارد که معماری سیستم دارای SPOF نباشد. تصویر زیر را نگاهی بیندازید:

فرض کنید در تصویر بالا، یک سری کامپیوتر(سمت چپ) داریم که میخواهند درخواست هایی را به سرور مربوط به خود بدهند. تمام این درخواست ها توسط یک ابر کامپیوتر مرکزی که پخش کننده درخواست است مدیریت می شود. این سرور پخش کننده درخواست، یک درخواست خاص را به سرور مربوطه در سمت چپ متصل ارائه میکند. حال فرض کنید که سرور پخش کننده درخواست خراب شود. اینجاست که کل سیستم از کار می افتد چون سروری نیست که درخواست ها را پخش کند. در اینجا، سرور پخش کننده درخواست یک SPOF است.

منابع این بحث و اطلاعات بیشتر

» صفحه ویکیدپیا

در صورت تمایل به یادگیری بیشتر، منابع بالا در نظر گرفته شده است. می توانید با خواندن این منابع، به یادگیری خود در این زمینه عمق ببخشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *