آشنایی با پایگاه داده های NoSQL

در دنیای امروز که با هر روزه داده های بسیار زیادی تولید می شود، پایگاه داده های رابطه ای(مانند Sql Server، Mysql، Postgres و…) در بسیار از مواقع نمیتوانند نیازهای مسئله مورد نظر را حل نمایند. این پایگاه داده ها به خاطر وجود ساختار های سطر و ستون و خاصیت هایی مانند ACID به راحتی نمیتوانند طیف گسترده ای از مسائل که با داده های زیاد و پردازش های در لحظه سر و کار دارد را پوشش دهند. برای همین پایگاه داده های NoSQL چند سالی است که بازار رقابت را از پایگاه داده های سنتی ربوده اند و استفاده کنندگان از این پایگاه داده ها روز به روز بیشتر می شوند.

در این درس قصد داریم با انواع و کاربردهای مختلف پایگاه داده های NoSQL آشنا شویم و تفاوت های آن ها را با یکدیگر درک کنیم. نحوه مطالعه پیشنهادی این درس به شکل زیر است:

» پایگاه داده NoSQL چیست؟

» انواع پایگاه داده های NoSQL

» پایگاه داده گراف(Graph Database) چیست؟

» آشنایی با پایگاه داده Redis

» آشنایی با پایگاه داده آپاچی کاساندرا(Apache Cassandra)